Select your website

Veelgestelde vragen

Uit welke producten bestaat een voedselpakket?

Product Aantal Verpakking Opmerkingen
Zonnebloemolie 2 Plastic fles 1 liter
Liga 1 Doos Geen Milkbreak
Theebiscuit 1 Pakje
Limonadesiroop 1 Blik Geen plastic i.v.m. hoogte
Groenten 2 Blik 800 gram
Witte/bruine bonen 2 Blik 800 gram
Fruit 1 Blik 800 gram
Rijst 3 Zak/pak 1-kiloverpakking
Pasta 3 Zak/pak 500-gramsverpakking
Jam 2 Pot
Thee 2 Doos
Suiker 1 Zak/pak 1-kiloverpakking
Tandenborstel 2
Tandpasta 2 Tube

 

Hoe komt de samenstelling van een voedselpakket tot stand?
De veldkantoren van Dorcas in de projectlanden hebben in overleg met de lokale partnerorganisaties het voedsellijstje samengesteld. In overleg met het kantoor in Nederland is bovendien gekeken naar de prijs van verschillende producten om het ook als pakket betaalbaar te houden. Ook de voedingswaarde van de verschillende producten is in overweging genomen. Er zitten vooral producten in het pakket die lokaal voor de ontvangers moeilijk te verkrijgen zijn.

Waar worden de voedselpakketten uitgereikt?
De voedselpakketten worden verspreid in de volgende landen: Albanië, Roemenië, Moldavië en Oekraïne.
Dorcas zet zich in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten in om kwetsbare en gemarginaliseerde mensen te ondersteunen in het creëren en benutten van ontwikkelingsmogelijkheden, zodat ze voor zichzelf en hun gemeenschap kunnen zorgen. Van oudsher heeft Dorcas voedselpakketten verspreid via kerken en organisaties voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dat doen we nog steeds, maar we proberen hierin de lokale gemeenschappen meer verantwoordelijkheid te laten nemen. Samen met kerken, organisaties, overheid, buren en familie moeten gemeenschappen meer en beter voor deze kwetsbare mensen gaan zorgen. De voedselpakketten van Dorcas zijn dan een aanvulling op de lokale zorg die geboden wordt en maken onderdeel uit van deze lokaal gedragen verantwoordelijkheid, de zogenaamde sociale vangnetten.

Voor wie zijn de voedselpakketten bestemd?
De verspreiding van voedselpakketten staat niet op zichzelf. Daarmee bedoelen we dat Dorcas de lokale gemeenschappen in Oost-Europa wil faciliteren om voor haar kwetsbare mensen te zorgen door de pakketten onderdeel te laten zijn van de zorg die men voor elkaar heeft. Als de gemeenschap verantwoordelijkheid neemt voor haar kwetsbare mensen, dan gaat het voedselpakket gepaard met onder andere aandacht van de kerk, meer betrokkenheid van de buren en voorzieningen van de overheid. Wellicht kunnen dan op de lange termijn de pakketten ‘vervangen’ worden door voedsel of initiatieven uit de gemeenschap zelf. Voorlopig blijft Dorcas de pakketten via lokale kerken en organisaties beschikbaar stellen aan de volgende kwetsbare groepen die geselecteerd worden: mensen die aan de rand van de samenleving leven en die onvoldoende in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Deze mensen hebben vaak geen goed sociaal vangnet waar ze op terug kunnen vallen. We werken eraan om een sociaal vangnet rond deze persoon te creëren. Zo is vaak de kerk betrokken en stimuleren we ook de buren langs te gaan. Ook brengen we mensen in contact met instanties zoals artsen en het gemeentelijk loket.

In de praktijk zijn dit ouderen, mensen met een beperking (in hun familie) en chronisch zieken.  Gemiddeld één of twee keer per jaar krijgen deze mensen een voedselpakket uit Nederland. De eventuele overige voedselpakketten die ze ontvangen, worden door onze partnerorganisaties lokaal aangekocht met fondsen die door Dorcas beschikbaar worden gesteld uit bijvoorbeeld het Adopt a granny-programma.

Om hoeveel voedsel gaat het?
Ons gezamenlijke doel is dat we dit jaar aan 40.000 mensen een voedselpakket kunnen overhandigen. Aan het eind van het jaar gaan ruim 26.000 van deze pakketten op transport naar de projecten, zodat ze er voor de Kerst zijn.

In Nederland zijn ook mensen die voedsel nodig hebben, waarom helpt Dorcas hen niet?
Dorcas zet zich in voor armoedebestrijding in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Mensen in Nederland die ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld voedsel, kunnen terecht bij lokale voedselbanken, andere instellingen en mogelijk diaconale hulp van kerken.

 

Waarom voedselproducten kopen in Nederland als het ook in de projectlanden kan?
Natuurlijk kunnen we ook om geld vragen en de producten ter plekke kopen. Men geeft echter liever producten dan geld voor de producten. Daarnaast is het zo dat dezelfde boodschappen ter plekke kopen duurder blijkt dan deze in Nederland te laten kopen en vervoeren.

Bovendien zou het loslaten van in Nederland kopen ten koste gaan van het karakter van de actie: Dat duizenden zichtbaar aanwezig in actie komen is een belangrijk signaal: we doen dit omdat we om hen geven. We houden de Dorcas Voedselactie voornamelijk omdat de situatie van de allerarmsten ons niet koud laat. De slogan ‘omdat we om hen geven’ drukt dat gevoel ook precies uit. We willen daarmee zeggen: ‘we hebben je gezien”, “het laat ons niet koud”, “we weten het”. ‘We’, dat zijn de vrijwilligers, de mensen die de boodschappen geven, de mensen van het Nederlandse Dorcas-kantoor, de partner in het veld die voor de distributie zorgt. Samen zijn we immers Dorcas. Die verbondenheid ervaren we op zijn allerbest in de week van de Voedselactie.

Ook willen we de mensen zelf laten kiezen welke bemoediging ze geven. Een zelfgekozen fysieke gift geven is immers mooier dan geld geven. Rijst blijft rijst en koek blijft koek. Maar het is de koek men zelf gekocht heeft, die als bemoediging in handen komt van de mensen die het hard nodig hebben. Zonder dat daar ook maar iets aan kosten vanaf gaat. Deze gift uit Nederland wordt door de ontvangers erg gewaardeerd.

Uiteraard zijn er in de lokale gemeenschap kerken, organisaties en anderen betrokken – niet alleen om het pakket te overhandigen, maar ook om de aandacht en zorg te geven die onze doelgroepen zo hard nodig hebben.

Hoelang gaat de Dorcas Voedselactie nog door?
Dorcas stimuleert lokale gemeenschappen om voor haar kwetsbare en gemarginaliseerde mensen te zorgen. Dit kan betekenen dat de vraag naar aanvullend voedsel gaat afnemen omdat er meer lokale initiatieven genomen worden die succesvol zijn. Op dit moment is niet aan te geven hoelang de voedselactie nog doorgaat.

Ik kan niet naar de supermarkt. Hoe kan ik toch een bijdrage leveren aan de Dorcas Voedselactie?
Het is mogelijk om een gift te doen. Het geld besteden we aan de (transport)kosten. Naast de brandstof gaat het ook om de dozen en de promotiekosten. De kosten voor de Dorcas Voedselactie zijn zo laag omdat ook vele vrijwilligers zich inzetten. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de pakketten bij de juiste mensen komen.

Hoe komt de christelijke identiteit van Dorcas tot uitdrukking in de hulp?
Dorcas is een internationale christelijke organisatie met een hoofdkantoor in Nederland (Andijk). We hebben een christelijke identiteit en willen dat graag uitstralen. We zetten ons in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas en de partnerorganisaties zijn vanuit geloofsovertuiging gemotiveerd om in actie te komen voor de allerarmsten. Daarbij willen we iedereen helpen, ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Hoe wil Dorcas hulp en ontwikkeling bieden?
Met onze projecten willen we mensenlevens blijvend veranderen. Maar wat is er precies nodig om gewenste veranderingen tot stand te brengen? Hoe zorgt Dorcas ervoor dat niet alleen de individuele levens van mensen worden veranderd, maar ook die van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken? En vooral: hoe zorgt Dorcas ervoor dat deze veranderingen blijvend zijn? Antwoorden op deze en andere essentiële vragen staan in de ‘Dorcas Theory of change’. Bekijk hier het filmpje.

Download hier de veelgestelde vragen.

Actielocaties

Actielocaties

Shop online

Geen tijd of geen actielocatie bij u in de buurt? Doneer online om bij te dragen aan de (transport)kosten van de actie.