Select your website

Doe mee als kerk

Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Samen met hun partners creëert ze een sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven. Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. Lees hier zijn verhaal en wat Dorcas voor hem en zijn vrouw betekent.

KOM IN ACTIE MET UW KERK
Dorcas werkt zowel in de projectlanden als in Nederland graag samen met kerken. We bieden u als kerk verschillende mogelijkheden om samen met ons in actie te komen voor mensen als Adrian.

1. Organiseer een themadienst
Besteed in een dienst aandacht aan zorg voor de armen. Vraag een preekschets aan of nodig een gastspreker van Dorcas uit.

2. Collecteren voor Dorcas
Investeer in voedselzekerheid voor later door te collecteren. Maak de opbrengst over op IBAN NL04 RABO 0106 2500 00 onder vermelding van 10172 – Dorcas Voedselactie.

3. Een voedselactie in uw kerk
Doe mee als verzamellocatie. Meld u hier aan.

4. Vrijwilligers gezocht
Help Dorcas aan vrijwilligers door middel van een oproep aan uw leden.

 

Actielocaties

Actielocaties

Shop online

Geen tijd of geen actielocatie bij u in de buurt? Doneer online om bij te dragen aan de (transport)kosten van de actie.