Select your website

Dorcas Voedselactie

Van 29 oktober tot en met 5 november organiseren we de 22ste Dorcas Voedselactie. Duizenden vrijwilligers zamelen op ruim 800 locaties voedsel en geld in voor de allerarmsten. 

Doe een boodschapje extra
Boodschappen doen we toch wel, daarom deden veel mensen dit boodschapje extra in de supermarkt. Anderen gaven een donatie voor voedselzekerheid.

Achter de schermen leverden ook veel mensen een bijdrage aan de actie: de vele enthousiaste vrijwilligers die de Dorcas Voedselactie mogelijk maken. De tijd die de vrijwilligers via Dorcas aan hun medemensen geven is van grote waarde.

Duurzame hulp
Samen met onze lokale partnerorganisaties werken we aan duurzame oplossingen voor de armoedeproblematiek in verschillende gemeenschappen in Oost-Europa en Afrika. Het geld dat tijdens de voedselactie ingezameld werd, besteden we aan projecten die erop gericht zijn om mensen hun eigen inkomen te laten verdienen. Een groot probleem is vaak dat er geen werk te vinden is of dat mensen geen goede of relevante opleiding hebben gehad. Daarom ondersteunt Dorcas de mensen in haar projecten met vaktrainingen en microkredieten. Met de regelmatige inkomsten die dat de deelnemers oplevert, kunnen zij zelf zorgen voor brood op de plank.

 

 

 

 

 

Actielocaties

Actielocaties

Shop online

Geen tijd of geen actielocatie bij u in de buurt? Doneer online een voedselpakket, vaktraining, zaden of geit.