Voedselactie & Scholen

De Dorcas Voedselactie is een concrete en leerzame manier om kinderen te betrekken bij een betere wereld.

Hoe werkt het?

Er zijn twee manieren om als school mee te doen:

Zelf producten inzamelen
Wij zorgen er voor dat er voor elk kind een groene doos is met de woorden 'Because we care'. Deze dozen brengen we naar de allerarmsten in Oost-Europa. Concreter kan niet! De kinderen krijgen een doos en een voedsellijstje mee naar huis. Daarna gaan de kinderen aan de slag. Ze vragen aan bekenden om producten die op het lijstje staan. Zo vullen ze de doos. Het is natuurlijk niet verplicht om een hele doos te vullen. De ingezamelde producten worden na de actie opgehaald en naar een centraal punt gebracht, waar vrijwilligers voedselpakketten samenstellen.

Meedoen? Stuur een e-mail naar voedselactie@dorcas.nl.

Helpen een pakket te bezorgen
Een andere manier is om geld in te zamelen om de projecten op plaats van bestemming te krijgen. Hier is ongeveer 3,50 euro per pakket nodig. Leerlingen kunnen een gift meenemen naar school om hun pakket te laten bezorgen. Deze of andere giften kunt u overmaken op IBAN NL04 RABO 0106 2500 00 onder vermelding van: DVA 2018 – 10310 t.n.v. Dorcas in Andijk

Algemeen

Over Dorcas

Wie zijn wij?

Wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien.
Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan.
Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
Zo volgen wij Jezus Christus na.